Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccargr/old.ceccargiurgiu.ro/logare.php on line 8
 
 
  

 Hotararea Conferintei Nationale CECCAR 23 martie 2012

IN ATENTIA MEMBRILOR
Urmare desfasurarii lucrarilor Conferintei Nationale CECCAR din 23 martie 2012, va prezentam mai jos un rezumat al principalelor materiale aprobate, de interes pentru membri, cu privire la:
1.Masuri pentru stimularea profesiei (Extras Nota nr. 14801)
-Incurajarea formelor superioare de exercitare a profesiei
*Pentru stimularea operatiunilor de concentrare se stabilesc urmatoarele masuri:
a) Reducerea cu 50% a cotizatiei variabile datorata pentru primul an de activitate  de catre societatea de expertiza contabila sau de contabilitate infiintata prin fuziunea a doua societati de expertiza contabila sau de contabilitate si care are cel putin 10 angajati cu contracte potrivit legislatiei muncii.
b) pentru grupurile sau holdingurile formate prin asocierea a doua sau mai multe societati de expertiza contabila si/sau de contabilitate si care sunt inregistrate potrivit legii:
-reducerea cu 10 % a cotizatiilor fixe si varibile datorate de societatile din grup (holding) pe toata perioada cat fac parte din grup (holding);
-scutirea de la plata cotizatiei varibile de catre grupul (holding-ul) creat prin asocierea a doua sau mai multe societati de expertiza contabila sau de contabilitate membre ale Corpului.
*Pentru stimularea exercitarii profesiei in societati de expertiza contabila sau de contabilitate se stabilesc urmatoarele masuri:
a) scutirea de la plata cotizatiei variabile in primul an de activitate, pentru societatile de expertiza contabila si de contabilitate infiintate dupa 1 ianuarie 2012.
b) reducerea cu 10% a cotizatiei variabile pentru societatile de expertiza si de contabilitate care au un numar de 3 – 6 angajati cu contrate potrivit legislatiei muncii.
c) reducerea cu 15% a cotizatiei variabile pentru societatile de expertiza si de contabilitate care au un numar de 7 – 10 angajati cu contrate potrivit legislatiei muncii.
d) reducerea cu 20% a cotizatiei variabile pentru societatile de expertiza si de contabilitate care au un numar de 11 – 20 angajati cu contrate potrivit legislatiei muncii.
e) reducerea cu 25% a cotizatiei variabile pentru societatile de expertiza si de contabilitate care au un numar de peste 20 angajati cu contrate potrivit legislatiei muncii.
f) reducerea cu 50 % a cotizatiei fixe datorate de expertii contabili si de contabilii autorizati care au calitatea de asociati, actionari si/sau anagjati cu contracte potrivit legislatiei muncii, in cadrul societatilor de expertiza contabila/contabilitate, membre ale Corpului si care nu desfasoara activitati individuale (pe cont propriu).
 
*Masuri pentru stimularea tinerilor profesionisti contabili
Tinerii profesionisti contabili membrii CECCAR beneficiaza in primii 2 ani de la data inregistrarii in Tabloul Corpului de urmatoarele facilitati:
a) scutirea de la plata taxelor pentru cursurile organizate in cadrul Programului national de dezvoltare profesionala continua.
b) scutirea de la plata cotizatiei variabile.
2.Asigurarea pentru risc profesional (Extras Nota nr. 2322)
Anul 2012
Pentru anul 2012, sumele platite de membri activi ai Corpului cu titlul de prime de asigurare, catre societatile de asigurare agreate, se deduc din cotizatiile variabile datorate de membri, pe baza de documente legale (copia politei de asigurare si a chitantei de plata a politei),  in limitele sumelor anuale de 20 euro pentru o societate, 10 euro pentru un expert contabil si 6 euro pentru un contabil autorizat.
LISTA SOCIETATILOR DE ASIGURARE AGREATE CECCAR PENTRU REALIZAREA DE CATRE MEMBRI A ASIGURARII DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA 
1.ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENA INSURANCE GROUP SA
2.UNIQUA ASIGURARI SA
3.SOC COM DE ASIGURARE REASIGURARE – ASTRA SA
4.ALLIANTZ-TIRIAC ASIGURARI SA
5.GENERALI ASIGURARI SA
6.OMNIASIG VIENA INSURANCE GROUP SA
7.EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE
8.ABC ASIGURARI – REASIGURARI SA
SUMA MINIMA ASIGURATA PENTRU UN EXPERT CONTABIL ESTE DE 4000 USD, IAR PENTRU CONTABILI AUTORIZATI 3000 USD. Sumele anuale platite de catre membrii activi cu titlul de prime de asigurare, catre societatile agreate, se deduc din cotizatia variabila datorata pentru anul 2012, pe baza de documente  legale (copia politei si a chitantei de plata).
Anul 2013
Incepand cu anul 2013 se va constitui un fond de garantii, la nivelul Corpului, in limita a 0,5 % din cotizatiile fixe si variabile incasate anual de la membri. Astfel toti membri care platesc cotizatii vor fi asigurati, iar plata eventualelor daune datorate malpraxis-ului unor membri se va afectua din acest fond. 
 
 
 
COMUNICAT IMPORTANT IN ATENTIA MEMBRILOR ACTIVI SI INACTIVI

I.Prin prezenta va informam ca pentru imbunatatirea modului de planificare si de incasare a cotizatiilor variabile in conditii de echitate pentru toti membrii Corpului, prin Hotararea Consiliului Superior CECCAR nr.09/156 din 24 iulie 2009 s-a stabilit cota procentuala unica pe tara pentru cotizatia variabila de 0,8 % pentru un membru persoana fizica si 1,2 % pentru un membru persoana juridica.

 

            La depunerea Raportului de activitate (31 ianuarie) in vederea obtinerii vizei anuale sau la termenele legale de publicare a situatiilor financiare membrii Corpului – persoane juridice, vor depune la secretariatul filialei sau la Aparatul central extras din balanta conturilor, elaborata conform legii, care cuprinde situatia veniturilor realizate in anul precedent.

 

          II.Prin Hotararea nr. 09/157 din 24 iulie 2009 s-a stabilit un tarif unic pentru pregatirea profesionala confom PNDPC de 10 lei pe oră pentru fiecare membru – expert contabil şi 8 lei pe oră pentru fiecare membru – contabil autorizat, pentru cele 40 ore prevăzute prin standardul profesiional nr. 38 ca obligaţii anuale de educaţie profesională sub îndrumarea şi controlul organismului profesional.
          Plata tarifelor pentru obligaţiile anuale de educaţie profesională se face înaintea începerii fiecărui curs şi constituie dovadă pentru îndeplinirea condiţiei de acordare a vizei de lucru pe anul următor în înţelesul Normelor 1500/2009 (cap.V, art. 23 lit.a şi f) aprobate prin art. 5 din Hotărârea Consiliului Superior al Corpului nr. 09/145/2009. Tarifele unice prevăzute la punctele se referă la membrii Corpului indiferent de disciplina pentru care aceştia au optat şi numai la obligaţiile de educaţie continuă prevăzute în standardul profesional nr. 38 (40 ore CPD).

 

          III.PrinHotararea nr. 09/155 din 24 iulie 2009 s-au aprobat unele masuri pentru simplificarea unor proceduri administrative.

       Astfel s-a aprobat un document de raportare unic, denumit RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE, care să constituie anexă la Normele nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, şi abrogarea anexei nr. 1 la Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile.

 

 

    Formularele de „Declaratie anuala” si „Raport anual de audit de calitate” s-au unificat intr-un singur document „Raport anual de activitate”. Menţionăm că în urma modificărilor de mai sus, termenul de depunere al raportului anual de activitate va fi termenul prevăzut de Normele nr. 1500/2009 pentru depunerea declaraţiilor anuale de membru, respectiv data 31 ianuarie a fiecărui an.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009