Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccargr/old.ceccargiurgiu.ro/logare.php on line 8
 
 
 ÎN ATENTIA MEMBRILOR GEJ 

ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA PRIVIND ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ŞI COMUNICAREA CĂTRE MINISTERUL JUSTIŢIEI A „LISTELOR EXPERŢILOR CONTABILI PE SPECIALIZĂRI” PÂNĂ LA DATA DE 15 FEBRUARIE 2020 TOȚI MEMBRII EXPERȚI CONTABILI JUDICIARI TREBUIE SĂ ÎȘI DEPUNĂ FIȘA DE OPȚIUNI.

DEPUNEREA FIȘELOR DE OPȚIUNI ȘI ÎNSCRIEREA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI ÎN LISTA EXPERȚILOR CONTABILI PE SPECIALIZĂRI ÎN ANUL 2020, SE REALIZEAZĂ ÎN CAZUL MEMBRILOR CARE DEȚIN VIZĂ CU PARAFĂ PENTRU ANUL 2019 (VALABILĂ PÂNĂ LA DATA DE 31.03.2020) ȘI DORESC SĂ OBȚINĂ VIZĂ CU PARAFĂ PENTRU ANUL 2020. EXPERTII CONTABILI CARE NU VOR OBȚINE PÂNĂ LA DATA DE 31.03.2020 VIZĂ CU PARAFĂ PENTRU ANUL 2020, VOR FI EXCLUȘI AUTOMAT DIN LISTA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI PE SPECIALIZĂRI AFERENTĂ ANULUI 2020.

 

 

ÎN ATENTIA MEMBRILOR GEJ 

ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA PRIVIND ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ŞI COMUNICAREA CĂTRE MINISTERUL JUSTIŢIEI A „LISTELOR EXPERŢILOR CONTABILI PE SPECIALIZĂRI” PÂNĂ LA DATA DE 15 FEBRUARIE 2019 TOȚI MEMBRII EXPERȚI CONTABILI JUDICIARI TREBUIE SĂ ÎȘI DEPUNĂ FIȘA DE OPȚIUNI ȘI SĂ OBȚINĂ VIZA DE EXERCITARE A PROFESIEI PENTRU ANUL 2019

 

În atenția experților contabili judiciari 

Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare se află în OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare și extrajudiciare este dreptul exclusiv al experților contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit. d) din OG nr. 65/1994, care, enumerând lucrările care pot fi efectuate de expertul contabil pentru persoane fizice și juridice, stipulează că efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR.

Potrivit:

-          Normei profesionale 3532 “Semnarea și depunerea raportului de expertiză contabilă” (Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile): “Raportul de expertiză contabilă se parafează și se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil/ experții contabili numit(ți)/ desemnat(ți) la cererea pãrților sau din oficiu, cât și de expertul contabil/ experții contabili consilier(i) al (ai) părților/ recomandat(ți) de părți.”

-          Normei profesionale 3531.1: “Capitolul I Introducere al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă ...: a) Paragraful de identificare a expertului contabil/ experţilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului/experţilor, numărul carnetului de expert contabil şi secţiunea din Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale experţilor contabili consilieri ai părţilor/ recomandaţi de părţi, dacă este cazul. ...;”

Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, aprobată în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: “Membrii Grupului experților judiciari, denumit în continuare GEJ, trebuie să obțină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică ..., și vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală. ”

Urmare art. 18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile: “Experții contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligația să respecte și să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 “Expertizele contabile” și să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind și opiniile separate ale experților-parte, după caz, pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”

Auditorul de calitate va audita și va acorda viza de calitate doar acelor lucrări care au fost semnate și parafate de membrii Corpului în calitate de expert contabil. Totodată, potrivit reglementărilor, nu sunt permise în Capitolul I (Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară alte mențiuni, decât cele referitoare la identificarea sa în calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare. Prin calitatea sa, conferită de lege, expertul contabil parafează și semnează lucrările întocmite, doar cu parafa emisă de Corp.

Acele situații în care expertul contabil numit de instanță sau organele de cercetare să efectueze o expertiză contabilă judiciară, parafează lucrarea cu o altă ștampilă decât cea de expert contabil și face mențiuni în capitolul I al expertizei contabile privind identificarea sa, altele decât cea de membru al Corpului, vor fi semnalate Consiliului filialei pentru dispunerea măsurilor necesare, iar auditorul de calitate nu va acorda viza.

Pentru încadrarea în condițiile de acordare a vizei de calitate, precizările de mai sus se referă atât la expertul contabil numit/ desemnat la cererea părților sau din oficiu, cât și la expertul contabil consilier încuviințat al părților/ recomandat de părți.

 

 

ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI CARE DORESC SĂ DEVINĂ MEMBRI ÎN GEJ

Anunțul nu se adresează membrilor care sunt deja înscriși în GEJ 

 

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:  

1.            Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;  

2.            Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;   

3.            Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;   

4.            Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;   

5.            Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018 

Prima sesiune de testare 

6.            Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30; 

7.            Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018; 

8.            Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018; 

9.            Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018; 

A doua sesiune de testare 

10.         Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30; 

11.         Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018; 

12.         Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018; 

13.         Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018. 

La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.  

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul. 

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro.

 

Cerere de înscriere în GEJ - click aici

Fișa de opțiuni - click aici 

Documentele necesare dosarului, precum și tematica pentru testare pot fi consultate pe site-ul www.ceccar.ro secțiunea Expertiză contabilă.

 

 

IN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI !!!!

 

Având în vedere prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările ulterioare, filiala CECCAR Giurgiu organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari în două sesiuni, după cum urmează:

 

- 05 decembrie 2016, orele 1600 - 1800, prima sesiune 

  - 16 decembrie 2016, orele 1600 - 1800, a doua sesiune.

  

Înscrierile se vor efectua până la data de 24.11.2016, pentru cei care participă la prima sesiune şi până la 09.12.2016, pentru cei care participă la a doua sesiune.

 

  La înscriere, experţii contabili vor prezenta:

 1. Cerere înscriere în Grupul Experţilor Judiciari (click aici)

2. Fişă de opţiuni privind specializările (click aici )

3. O fotografie tip legitimaţie.

Valoarea taxei de participare la testare este de 15 lei, inclusiv costul legitimaţiei. 

Taxa se achită o dată cu depunerea cererii de înscriere.

Testarea va avea loc la sediul filialei şi constă în completare, în mod individual, a unui test grilă compus din 50 întrebări, fiecare având trei variante de răspuns din care una corectă. Fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte.   

Tematica şi bibliografia 

Set intrebări test GEJ 

 

 

  

  

IMPORTANT !!!!!!

 

 Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare pot fi găsite aici.

Normele pot fi consultate şi la sediul filialei  situat în strada Vlad Ţepeş, bl. C2, parter.
 
Procedura privind intocmirea, actualizarea si comunicarea catre Ministerul Justitiei - Directia pentru servicii juridice conexe, a "Listelor expertilor contabili pe specializari".
 
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009