Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccargr/old.ceccargiurgiu.ro/logare.php on line 8
 
 
 Metodologia de acordarea a vizei anuale pentru exercitarea profesiei - 2019

Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR - 2019 

 

  

MATERIALE APROBATE ÎN CADRUL  CONFERINȚEI NAȚIONALE EXTRAORDINARE CECCAR 09.01.2017 

- Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat;
- Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru;
- Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR;
 
 

ARHIVĂ NOUTĂȚI LEGISLATIVE

  

Legea privind plata defalcată a TVA, adoptată de Senat

 

 

Legea de aprobare a Ordonanței nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost adoptată, marți, de Senat

 Textul legislativ, în forma modificată și adoptată de Senat, ca primă Cameră sesizată, prevede că „au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea și plata TVA, și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA, care (…) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA”, sau care începând cu 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA mai vechi de 30 de zile de scadență, cu excepția celor pentru care s-a obținut eșalonarea la plată. Excepție fac persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA ale căror obligații fiscale restante reprezentând TVA sunt în cuantum mai mic de 1.500 de lei în cazul contribuabililor mari, 1.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 500 de lei în cazul contribuabililor mici și 100 de lei în cazul contribuabililor persoane fizice.

 Obligația de a deschide și utiliza cel puțin un cont de TVA le revine și persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA și instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA care se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

 Totodată, actul normativ permite extinderea posibilității de a opta pentru aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA și pentru alte categorii de persoane decât cele care vor avea obligația să îl aplice. Astfel, persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA trebuie să notifice organul fiscal competent în acest sens și pot renunța la aplicarea mecanismului la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Actul normativ în forma adoptată de Senat poate fi consultat aici.

Senatul este prima Cameră sesizată, urmând ca forul decizional să fie Camera Deputaţilor.

  

 

Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). 

Proiectul de hotărâre vizează corelarea normelor de aplicare a OUG nr. 28/1999 cu prevederile ordonanței, având în vedere modificările pe care le-a suferit actul normativ, se menționează în nota de fundamentare ce însoțește propunerea legislativă.

Amintim că OUG nr. 28/1999 a fost modificată substanțial prin OUG nr. 91/2014, unde, pe lângă definirea noilor aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, au fost aduse și alte elemente de noutate, printre care și etapizarea procesului de înlocuire a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu cele echipate cu jurnal electronic. Astfel, potrivit celor mai recente modificări, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, respectiv mijlocii au obligația de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic începând cu 1 iunie 2018, în timp ce contribuabilii mici au această obligație de la 1 august 2018. Tot de la 1 august anul viitor se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal.

Printre reglementările propuse se numără definirea unor noțiuni (substitut de numerar, comerț ocazional), clarificarea activităților care se încadrează în excepțiile de la obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență, stabilirea condițiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru a putea fi supuse autorizării.

Potrivit notei de fundamentare citate, măsurile ce vor fi stabilite în urma aprobării proiectului de hotărâre vor contribui la reducerea evaziunii fiscale și la creșterea nivelului de fiscalizare și asigurarea îmbunătățirii execuției veniturilor bugetare.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003 și documentele însoțitoare pot fi consultate pe site-ul MFP, secțiunea Transparență decizională.

  

Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

 Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare și completare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

 Potrivit MFP, inițierea proiectului normativ este determinată de ultimele modificări intervenite în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) referitoare la tratamentul contabil al veniturilor – aspect prevăzut de IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții, și la instrumentele financiare – elemente reglementate de IFRS 9 Instrumente financiare, cele două standarde urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018. 

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară se aplică de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, persoanele juridice prevăzute de OMFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat, de entitățile obligate prin prevederi legale să le aplice, precum și de alte entități care au optat pentru aplicarea acestora, condițiile în care acestea își pot exercita opțiunea fiind stabilite prin prevederi legale. 

Potrivit ministerului, aspectele propuse a fi cuprinse în reglementările contabile conforme cu IFRS au în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contabilizarea distinctă a fiecărei operațiuni.

Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, și referatul de aprobare ce-l însoțește pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență decizională.

 

MODIFICĂRI ADUSE LA CODUL FISCAL PRIN OG NR. 15/2012  

  Persoanele juridice nu fac reţineri la sursă, respectiv impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, în situaţia în care au încheiate convenţii civile cu contribuabili care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal.

Pentru serviciile prestate aceşti contribuabili vor emite facturi, veniturile facturate constituind baza de calcul a impozitului pe venit şi a contribuţiilor datorate de către contribuabilul autorizat să desfăşoare activităţi în mod independent. 

În cazul convenţiilor civile de prestări servicii încheiate cu persoane fizice neautorizate angajatorii au obligaţia reţinerii impozitului pe venit, contribuţiei individuale de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de asigurat. În situaţia în care persoana fizică are calitatea de pensionar sau de asigurat în sistemul public de pensii se reţine impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat ( fără obligaţia reţinerii contribuţiei de asigurări sociale).

În cazul veniturilor din drepturi de autor şi drepturi de proprietate intelectuală realizate de persoanele fizice neautorizate se reţine impozitul pe venit, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat. În situaţia în care persoana fizică are calitatea de pensionar sau de asigurat în sistemul public de pensii se reţine numai impozitul pe venit.

 

Clase CAEN   

Activităţile care pot fi desfăşurate de experţii contabili şi contabilii autorizaţi,  potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, sunt:

 • 5829 – Activităţi de editare a altor produse software
 • 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
 • 6209 – Alte activităţi privind tehnologia informaţiei
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • 6420 – Activităţi ale holdingurilor
 • 6619 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
 • 6621 – Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
 • 6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 • 6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 • 6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţa în domeniul fiscal
 • 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
 • 7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
 • 7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
 • 7820 – Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului
 • 7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
 • 8211-  Activităţi combinate de secretariat
 • 8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi specializate de secretariat
 • 8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi 
 • 8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.
 • 9101 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor

 

ORDONANŢA Nr. 65 din 19 august 1994 *** Republicată privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi*

 

Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România, aprobat prin Hotărârea nr. 50/2002 a Conferinţei Naţionale, a fost revăzut în cadrul prezentei ediţii, reclasificat şi redenumit, în conformitate cu Codul etic internaţional al profesioniştilor contabili - ediţia 2005 - ca urmare a obligaţiilor statutare ce decurg pentru CECCAR din calitatea sa de membru al IFAC.

Prezentul cod se adresează tuturor profesioniştilor contabili definiţi ca atare şi angajaţilor contabili din cadrul asociaţiilor profesionale ale acestora, patronate de C.E.C.C.A.R. Acest cod a fost adoptat de Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în baza Hotărârii nr.70 din 21 ianuarie 2006.

Codul etic national al profesionistilor contabili (descarca document in format pdf)

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009